Türkçe
İngilizce
Facebook Twitter Linkedin
Atıksu Kalitesi İzleme İstasyonları

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'nın "B18.0.ÇYG.0.05.02-010.06.02-51460" sayılı genelgesi uyarınca geliştirilmiştir.
 • Şu aşamada genelge gereğince arıtma tesisi çıkış debisi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan tesislere kurulmaktadır. Daha düşük kapasiteli tesislere de uygulanabilir.
 • Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu kalitesini belirleyen parametreler uzaktan, gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.

 

Önemli Gereksinimler:

 

 • pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, sıcaklık ve debi ölçmek
 • Yüksek doğrulukta ölçüm yapmak
 • Gerçek zamanlı veri toplamak
 • Veri kaybı önleyici mekanizmalar içermek
 • Veri saklama ve veri iletiminde yüksek güvenlik

 

Ürün Özellikleri:

 

 • Sensör markasından bağımsız tasarım
 • Sensör sayısında esneklik
 • Endüstriyel donanım platformu
 • Yüksek veri depolama kapasitesi
 • Veri kaybını önleyici mekanizmalara sahip
 • Son kullanıcıya iyileştirme, geliştirme olanağı sunma (özel algoritmalar, güvenlik algoritmaları gömme olanağı)
 • Enerji izleme yeteneği
 • Enerji tüketim bilgileri, atıksu debisi ve atıksu parametrelerinde oluşan değişimlerin bir arada gösterildiği grafik ekranlar
 • Yüksek hizmet kalitesi
 • Yurtdışı bağımlılığı yok

 

 

 

Tüm Hizmetlerimiz